Barcelona travel & art

Image taken at Carretera De Sants. Plaça de Sants – Plaza de España – Gran Via de les Corts Catalanes – Plaça Universitat